تبلیغات
عاشقان ظهور نزدیك است - تاریخچه حلقه ازدواج
 

تاریخچه حلقه ازدواج

نوشته شده توسط :منتظر ظهور
جمعه 2 تیر 1396-07:44 ق.ظ

حلقه ازدواج چیست؟ تاریخچه حلقه ازدواج به چه زمانی برمی گردد؟ هیچ وقت به این فکر کرده اید که چرا حلقه ازدواج به دست کردن، خود جزئی از مراسم با شکوه ازدواج است یا چرا حلقه ازداواج در انگشت چپ باید قرار بگیرد؟استفاده از حلقه ازدواج ، هم در دوره ازدواج و هم در دوره نامزدی تاریخچه ای طولانی دارد. به همین جهت تاریخچه ای از حلقه ازدواج را برای شما ذکر می کنیم.

به دست کردن حلقه ازدواج یکی از قدیمی ترین و جهانی ترین رسوم است این رسم مربوط به زمان های خیلی قدیم است در واقع کسی نمی تواند زمان درست آن را بگوید ؛ اما استفاده از انگشتری در مراسم ازدواج به شکل "حلقه" ، علامت کمال و ارتباط آن با وصلت دو فرد ، موید کمال زندگی انسانی به شمار می رفت اولین مردمی که در تاریخ ، حلقه ازدواج را به کار بردند مصریان بوده اند گویا در نوشته های هیروگلیف که نوشته های تصویری مصریان است حلقه ، علامت ابدیت بود یعنی حلقه ازدواج به انگشت زوجین کردن ، به نوعی رمز زناشویی پایدار و ابدی بوده است و پس از مصریان ، مسیحیان نیز در حدود سال نهصد میلادی شروع به دست کردن و استفاده انگشتر و حلقه در مراسم ازدواج خود نمودند.


zarrin.ir

جایگاه و تاریخچه حلقه ازدواج در دیگر تمدن ها

در یونان مدرن، دو حلقه مورد استفاده قرار می گرفت، حلقه طلایی برای داماد و حلقه نقره برای عروس که به نشانه یگانگی و برابری مبادله می شد ولی در واقع ارزش بیشتر حلقه مردان نشان دهنده موقعیت آن ها بود.در میان یهودیان قدیمی انتخاب عروس همواره به وسیله بزرگ ترها و والدین انجام می شد و سپس این انتخاب با انجام عقد و پیمان زناشویی که همراه با هدایایی بود تثبیت می شد.در انجیل اشاره ای به حلقه نامزدی نشده است، اما در پیدایش حلقه به عنوان نماد وفاداری و دوستی اشاره شده است، عقیده ای نیز وجود دارد که در دوره حضرت موسی(ع) حلقه وجود نداشته اما در دوره های بعد به وجود آمده است.در دوره ای نیز حلقه آهنی موسوم بوده که به نشانه تعهد برای عروس فرستاده می شده این حلقه آهنی به عنوان نماد دوام پایداری ازدواج ساخته می شده است.

zarrin.ir

البته در دوره های قبل حلقه هایی از جنس برنج و مس نیز دیده شده و از نظر شکلی نیز یک حلقه ساده همیشه تنها شکل حلقه ازدواج نبوده و گاهی اشکال مختلفی روی آن تراشیده و کنده کاری شده است مثل یک کلید برای نشان دادن اقتدار خانگی زن.در قرن های ۱۵ و ۱۶ ایتالیایی ها از حلقه ازدواجی استفاده می کردند که عمدتا از جنس نقره بود و با مینای سیاه مینا کاری می شد.اروپاییان قرون وسطی نیز ازالماس برای حلقه اردواج استفاده می کردند و قدرت آن را حافظ پیمان ازدواج می دانستند. دهقانان ایرلندی نیز بر این عقیده بودند که ازدواج بدون حلقه ای از جنس طلا قانونی و مشروع نیست.

zarrin.ir

خورشید و ماه نیز نمادی از حلقه بود در منطقه از اسکاتلند بنام ارکنی دو میدان بزرگ به احترام ماه و خورشید وجود داشت. قرن ها پیش اگر دوشیزه ای قصد ازدواج داشت به گردش دور سنگ می پرداخت که به نام ماه نام گذاری شده بود و پسر نیز به دور حلقه خورشید می گشت؛ سپس هر دو در محل سنگی که نام آدین (خدای خدایان) نام گذاری شده بود به یکدیگر می رسیدند و آن ها به این وسیله وفاداری و تعهد نسبت به یکدیگر را اعلام کرده و زن و شوهر می شدند.

zarrin.ir

حلقه ازدواج تنها در انگشت قرار نمی گرفت

در ایسلند که نامزدی و ازدواج هر دو به وسیله پول پذیرفته می شد، حلقه ازدواج کمتر ضروری به نظر می رسید چرا که انتظار می رفت دختر هدایای خود را نقدی دریافت کند، با این حال حلقه در این کشور نیز استفاده می شد اما به سختی حلقه انگشت نام می گرفت چرا که به اشکال مختلف از استخوان، سنگ، کهربای سیاه، طلا و نقره ساخته می شود گاهی اوقات به حدی پهن بود که اجازه نمی داد دست از آن عبور کند. در مراسم نامزدی داماد چهار انگشت و کف دست خود را از این حلقه عبور می داد و با این روش می توانست دست عروس خود را بگیرد.

zarrin.ir

به دست كردن حلقه ازدواج یكی از قدیمی ترین و جهانی ترین رسوم است. این رسم مربوط به زمان های خیلی قدیم است. در واقع كسی نمی‌تواند زمان درست آن را بگوید؛ اما استفاده از انگشتری در مراسم ازدواج به شكل "حلقه"، علامت كمال و ارتباط آن با وصلت دو فرد، مؤید كمال زندگی انسانی به شمار می‌رفت. اولین مردمی كه در تاریخ ، حلقه ازدواج را به كار بردند مصریان بوده‌اند. گویا در نوشته‌های هیروگلیف كه نوشته‌های تصویری مصریان است حلقه، علامت ابدیت بود. یعنی حلقه ازدواج به انگشت زوجین كردن، به نوعی رمز زناشویی پایدار و ابدی بوده است و پس از مصریان، مسیحیان نیز در حدود سال ۹۰۰ میلادی شروع به دست كردن و استفاده انگشتر و حلقه در مراسم ازدواج خود نمودند.

zarrin.ir

شاید برای بسیاری این سؤال پیش بیاید كه چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ می‌اندازند؟ تحقیقات نشان داده است كه یونانیان قدیم عقیده داشتند كه رگ مخصوصی از این انگشت می‌گذرد و مستقیماً به قلب وارد می‌گردد و برخی ها نیز بر این معتقدند كه چون این انگشت را كمتر از سایر انگشتان دست خود مورد استفاده قرار می‌دهیم حلقه درآن قرار می‌گیرد و به طور كلی برای به دست كردن یك وسیله زینتی مناسب تر از سایر انگشتان دست است.بنابراین اولین حلقه های ازدواج ، احتمالاً در مصر استفاده شده اند. قبل از رواج سکه، مصریان باستان، سکه ای با یک سوراخ که در مرکزش بود و مانند یک حلقه آن را در انگشتان قرار می دادند.طی مراسم ازدواج، داماد حلقه پول را در انگشت عروس قرار می داد تا به وی نشان دهد که حالا او هم در ثروتش سهیم است.

zarrin.ir

شاید برای بسیاری این سؤال پیش بیاید كه چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ می‌اندازند؟ تحقیقات نشان داده است كه یونانیان قدیم عقیده داشتند كه رگ مخصوصی از این انگشت می‌گذرد و مستقیماً به قلب وارد می‌گردد و برخی ها نیز بر این معتقدند كه چون این انگشت را كمتر از سایر انگشتان دست خود مورد استفاده قرار می‌دهیم حلقه درآن قرار می‌گیرد و به طور كلی برای به دست كردن یك وسیله زینتی مناسب تر از سایر انگشتان دست است.بنابراین اولین حلقه های ازدواج ، احتمالاً در مصر استفاده شده اند. قبل از رواج سکه، مصریان باستان، سکه ای با یک سوراخ که در مرکزش بود و مانند یک حلقه آن را در انگشتان قرار می دادند.طی مراسم ازدواج، داماد حلقه پول را در انگشت عروس قرار می داد تا به وی نشان دهد که حالا او هم در ثروتش سهیم است.

zarrin.ir

اولین حلقه نامزدی از جنس الماس

آرشدوک ماکسیمیلیان اول از کشور اتریش در تاریخ 17 آگوست 1477، اولین حلقه نامزدی از جنس الماس را به پرنسس ماری از بورگاندی تقدیم کرد.حلقه پرنسس ماری، شامل یک حلقه با الماس هایی که تشکیل حرف M را داده بود. در یونان مدرن دو حلقه مورد استفاده قرار میگیرد، حلقه ی طلایی برای داماد و نقره برای عروس كه به نشانه یگانگی و برابری مبادله می شود ولی در واقع ارزش بیشتر حلقه ی مردان نشاندهنده ی برتری موقعیت آنهاست.در دوره ای نیز حلقه ی آهنی مرسوم بود كه به نشانه ی تعهد برای نامزد (عروس) فرستاده می شد.

این حلقه ی آهنی به عنوان نماد دوام و پایداری پیمان ازدواج ساخته می شد. در دوره های قبل حلقه هایی از جنس برنج و مس نیز دیده شده است. از نظر شكلی نیز یك حلقه ی ساده همیشه تنها شكل حلقه ی ازدواج نبوده و گاهی اشكال مختلفی روی آن تراشیده و كندهكاری شده مثل یك كلید برای نشان دادن اقتدار خانگی زن.در قرنهای 15 و 16 ایتالیاییها از حلقه ی ازدواج استفاده میكردند كه عمدتاً از جنس نقره بوده و با مینای سیاه_مینا كاری می شد. اروپاییان قرون وسطی نیز از الماس برای حلقه ی ازدواج استفاده می كردند و قدرت آن را حافظ پیمان ازدواج میدانستند. دهقانان ایرلندی نیز بر این عقیده بودند كه ازدواج بدون حلقه ای از جنس طلا قانونی و مشروع نیست. در اركنی (منطقهای در اسكاتلند) دو میدان بزرگ به احترام ماه و خورشید وجود داشت.

zarrin.ir

قرنها پیش اگر دوشیزهای قصد ازدواج داشت به گردش دور سنگی میپرداخت كه به نام ماه نامگذاری شده بود و پسر نیز به دور حلقه ی خورشید میگشت سپس هر دو در محل سنگی كه به نام آدین (خدای خدایان) نامگذاری شده بود به یكدیگر ملحق شده و دستهای آنها در محل حلقه ی زناشویی كه سوراخی در سنگ بود، به یكدیگر میرسید و آنها به این وسیله وفاداری و تعهد نسبت به یكدیگر را اعلام كرده و زن و شوهر می شدند. مراسم طلاق بسیار ساده تر بود، به گونه ای كه زن و شوهر میتوانستند با یكدیگر وارد كلیسا شده و سپس هر یك از دری متفاوت بیرون بروند. در میان انگلونورمانها حلقه در انگشت میانی دست راست قرار میگرفت، اما در اواخر قرن 17 این رسم تغییر كرد. كویكرها یعنی اعضای كلیسای The Society of Friends حلقه ی ازدواج را به عنوان بقایای برتری مشركان و كافران رد كردند و اكنون نیز برخی پیوریتن ها سعی میكنند به همان دلیل، چنین رسمی را منسوخ كنند. اگرچه حلقه برای ازدواج در كلیسای انگلستان كاملا ضروری بود، اما جنس و سایز آن اهمیتی نداشت.

zarrin.ir

در ایسلند كه نامزدی و ازدواج هر دو به وسیله پول پذیرفته می شد، حلقه كمتر ضروری به نظر می رسید چرا كه انتظار میرفت دختر هدایای خود را نقدی دریافت كند. با این حال حلقه در این كشور استفاده میشد، اما به سختی حلقه ی انگشت نام می گرفت چرا كه به اشكال مختلف از استخوان، سنگ، كهربای سیاه، طلا و نقره ساخته می شد و گاهی اوقات به حدی پهن بود كه اجازه نمی داد دست از آن عبور كند. در مراسم نامزدی داماد چهار انگشت و كف دست خود را از این حلقه عبور می داد و با این روش می توانست دست عروس خود را بگیرد. انداختن حلقه در انگشت چهارم دست چپ بر اساس این اعتقاد قدیمی صورت می گیرد كه رگ این انگشت به طور مستقیم به قلب می رسد. البته این واقعیت هم وجود دارد كه فلز كم استقامت تر در انگشت و دستی كه كمتر از دست و انگشتان دیگر استفاده می شود، كمتر دچار صدمه و آسیب می شود . گفته می شود كه حلقه در میان انگلو نورمانها در دست راست انداخته می شد و بعدها به دست چپ تغییر كرد یعنی همان دستی كه از نظر رتبه پایین تر است.

zarrin.ir

همچنین عده ای معتقدند این انگشت به دلیل این رسم قدیمی بر دیگر انگشتها مرجح شده كه انگشت اول (شست) را به نام پدر، انگشت دوم به نام پسر و انگشت سوم را به نام روحالقدس نامگذاری كردهاند. بنابراین داماد پس از اینكه این سه انگشت را نام برد و از آنها گذشت حلقه را به دست عروس میاندازد. قدیمی ترین گزارش از تبادل حلقه ی ازدواج از مصر باستان به دست آمده كه مربوط به 4800 سال پیش است. برای رومیها پذیرش حلقه از جانب بانوی جوان پذیرش نوعی محدودیت بود و پذیرش این قانون كه دختر دیگر آزاد نیست. اكنون نیز حلقه و پذیرش آن بخشی از مراسم مذهبی در كلیساست. اكثر مردم اكنون حلقه ی ازدواج را در دست چپ خود میاندازند. گرچه برخی زنان اروپایی در دست راست هم از آن استفاده میكنند.

zarrin.ir

در اسكاندیناوی هم رسمی است كه برخی از زنان از سه حلقه استفاده میكنند. یكی برای نامزدی، یكی برای ازدواج و دیگری برای مادری. عروسهای یهودی نیز حلقه ی ازدواج را در انگشت سبابه میاندازند، انگشتی كه با آن طبق آنچه در تورات خواندهاند به این كتاب اشاره میكنند . آیا مردان از حلقه ی ازدواج استفاده میكنند؟ استفاده ی مردان از حلقه نسبتا جدید است.تا میانه قرن 20 بیشتر زنان بودند كه حلقه در دست می كردند كه شاید یادآور روزهایی بود كه زنان جزیی از املاك و داراییهای همسر بودند. بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از مردان با جداییهای طولانی مدت از همسران خود مواجه شدند و از آن زمان آنها نیز شروع به اولین حلقه ازدواج را چه کسی به دست کرد؟

zarrin.ir

حلقه و جایگاه آن در جوامع فعلی

اکنون نیز حلقه ازدواج و پذیرش آن بخشی از مراسم ازدواج است و بیشترمردم حلقه ازدواج را در دست چپ خود می اندازند گر چه برخی زنان اروپایی در دست راست هم از آن استفاده می کنند.در اسکاندیناوی هم رسمی است که برخی زنان از سه حلقه استفاده می کنند برای نامزدی، برای ازدواج و برای مادر شدن.

zarrin.ir

حلقه ازدواج و انگشتان رسم زده

انداختن حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ بر اساس این اعتقاد قدیمی صورت می گیرد که رگ این انگشت به طور مستقیم به قلب می رسد.این واقعیت هم وجود دارد که فلز کم استقامت تر در انگشت و دستی که کمتر از آن و انگشتان دیگر استفاده و کمتر دچار صدمه و آسیب می شود. در میان بعضی از اقوام پیشین حلقه ازدواج را در دست راست می انداختند و بعدها به دست چپ تغییر کرد یعنی همان دستی که از لحاظ رتبه پایین تر است. همچنین عده ای معتقدند این انگشت به دلیل این رسم قدیمی بر دیگر انگشتان مرجع شده که انگشت اول (شست) را به نام پدر، انگشت دوم به نام پسر و انگشت سوم را به نام روح القدس نام گذاری کرده اند.بنابراین داماد پس از این که سه انگشت را نام برد و از آن ها گذشت حلقه را به دست عروس می اندازد.قدیمی ترین گزارش از تبادل حلقه ازدواج از مصر باستان به دست آمده که مربوط به ۴۸۰۰ سال پیش است.

zarrin.ir

روس های یهودی نیز حلقه ازدواج را در انگشت سبابه می اندازند.استفاده مردان از حلقه نسبتا جدید است تا میانه قرن ۲۰ بیشتر زنان بودند که حلقه در دست می کردند که شاید یادآور روزهایی بود که زنان جزوی از املاک و دارایی همسرانشان بودند. بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از مردان با جدایی های طولانی مدت از همسران خود مواجه شدند و از آن زمان آن ها نیز شروع به استفاده از حلقه به عنوان نشانه ای از تاهل کردند یعنی آن چه موجب می شود همواره به یاد همسران خود باشند.

نظرات() 


Positivesingles
چهارشنبه 21 آذر 1397 05:14 ق.ظ
First off I want to say great blog! I had a quick question which I'd like to ask if you don't mind.
I was interested to find out how you center yourself and clear
your mind prior too writing. I've hhad trouble clering my thoughts in getting my ideas ouut there.
I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes arre
generally wasted simply just trying to fkgure out how to
begin. Any recommendations or tips? Cheers!
http://cleantalkorg2.ru/
سه شنبه 20 آذر 1397 11:43 ب.ظ
Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Thank you
loan
شنبه 17 آذر 1397 02:53 ب.ظ
Wow! In the end I got a website from where I cann in fact take useful facts regarding my study and knowledge.
finn beste eiendomsmegler
شنبه 17 آذر 1397 01:49 ق.ظ
This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me.
Appreciate it!
sammenlign eiendomsmeglere
جمعه 16 آذر 1397 10:22 ب.ظ
Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an estanlished blog.
Is it very difficult to set up your own blog? I'm noot very techincal
but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to
start. Do you have aany ideas or suggestions? Appreciate it
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 09:24 ق.ظ

Kudos, I appreciate this!
cialis 5 mg funziona cialis generique 5 mg cialis generico in farmacia ou trouver cialis sur le net i recommend cialis generico preis cialis 20mg schweiz click here to buy cialis try it no rx cialis rezeptfrei cialis apotheke 40 mg cialis what if i take
over door hook
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:02 ب.ظ
I'm impressed, I havve too admit. Seldom do I encounter a blog
that's both edducative and amusing, and let me tell
you, you've hit the nail on the head. The issue
is something not enough folks are speaking intelligently about.
Now i'm very happy that I stumbled acroas this during my hunt for something regardcing this.
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:17 ب.ظ

Kudos, I appreciate this!
cialis prezzo al pubblico generic cialis cialis 20 mg best price buy cialis miglior cialis generico cialis purchasing enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg funziona cialis generisches kanada cialis online napol
gay
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:32 ق.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Extremely helpful info specifically the last part :) I care for such info a lot.
I wass looking for this certain info for a very log
time. Thank you and best of luck.
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:14 ب.ظ

Amazing plenty of good advice!
cialis prezzo al pubblico generic cialis pro where do you buy cialis cialis pills tadalafil 5mg cialis tablets for sale how to buy cialis online usa effetti del cialis cost of cialis cvs prix de cialis
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:02 ق.ظ

Very well expressed indeed. .
cialis australian price enter site natural cialis il cialis quanto costa cialis 20mg cialis kaufen bankberweisung cialis herbs cialis per paypa cialis qualitat cialis tablets how does cialis work
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:49 ب.ظ

You actually reported it exceptionally well!
we choice cialis uk generic cialis in vietnam cialis 20mg cialis coupons printable how to purchase cialis on line cialis venta a domicilio comprar cialis 10 espa241a buying cialis on internet look here cialis cheap canada cialis canada on line
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:35 ق.ظ

Regards. Numerous forum posts!

cialis 5 mg funziona cialis prezzo di mercato enter site very cheap cialis cialis daily dose generic free generic cialis side effects of cialis only now cialis 20 mg cialis 20mg preis cf effetti del cialis what is cialis
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:35 ب.ظ

Thanks. Wonderful information.
buy original cialis cialis e hiv cialis tablets australia low dose cialis blood pressure generic low dose cialis cialis pills price each generic cialis review uk bulk cialis cialis venta a domicilio generic cialis levitra
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 06:15 ق.ظ

Thanks a lot. A lot of posts.

how to buy cialis online usa cialis 20 mg cut in half cialis billig buy name brand cialis on line pastillas cialis y alcoho opinioni cialis generico viagra cialis levitra acheter du cialis a geneve online cialis cialis soft tabs for sale
startablog
یکشنبه 11 آذر 1397 09:23 ب.ظ
It'sgoing too be ending of mine day, butt before finish I am reading this fantastic poece of writing to increase my know-how.
buy cheap cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 06:04 ب.ظ

Wow tons of fantastic advice.
we choice free trial of cialis cialis pills price each order generic cialis online bulk cialis cialis name brand cheap cialis generique 5 mg cialis tadalafil pastillas cialis y alcoho cialis canadian drugs weblink price cialis
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 05:49 ق.ظ

You explained that terrifically.
cialis for daily use tadalafilo cialis pas cher paris price cialis wal mart pharmacy cialis generico milano cialis flussig tadalafil 20 mg when can i take another cialis cialis e hiv cialis official site
porn child
یکشنبه 11 آذر 1397 12:23 ق.ظ
Hi colleagues, fastidious post and fastidious urging commented here, I am in fact
enjoying by these.
buy cialis germany
شنبه 10 آذر 1397 06:30 ب.ظ

Wonderful data. Appreciate it.
we use it cialis online store buy cialis sample pack tadalafil generic cialis price in bangalore miglior cialis generico buy cialis cheap 10 mg cialis generika in deutschland kaufen ou acheter du cialis pas cher we choice cialis uk cialis for daily use
https://123movies.la/
شنبه 10 آذر 1397 02:24 ب.ظ
Just want to say yolur article is as astounding.
The clarity iin yourr submit is just excellent and that i could suppose you are knowledgeable in this subject.
Fine with your permission allow me to grasp your
RSS feed to stay up to date with impending post. Thank you a million aand please keep up the gratifying work.
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:26 ق.ظ

You have made your position very effectively.!
canadian discount cialis buy online cialis 5mg weblink price cialis buying cialis in colombia effetti del cialis cialis soft tabs for sale cialis canada cialis preise schweiz cialis for sale in europa cialis coupon
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:09 ب.ظ

Kudos, I value it.
cialis vs viagra overnight cialis tadalafil cialis 5 mg funziona tadalafil 5mg cialis 20 mg effectiveness when will generic cialis be available cialis generic cialis price in bangalore trusted tabled cialis softabs american pharmacy cialis
rules of survival hack tips
جمعه 9 آذر 1397 03:28 ب.ظ
Your means of describing the whole thing in this paragraph
is truly nice, all be capable of simply understand
it, Thanks a lot.
adult cam sites
جمعه 9 آذر 1397 01:54 ب.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the amazing work.
adult cam review
جمعه 9 آذر 1397 01:01 ب.ظ
Your means of explaining thee whole thing in this piece of writing iis
actually good,all can effortlessly understand it, Thanks a lot.
Anke
جمعه 9 آذر 1397 09:26 ق.ظ
This is very fascinating, You're an overly professional blogger.
I've joined your rss feed and look forward to searching for
extra of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:23 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis 5 mg buy only best offers cialis use il cialis quanto costa cialis price thailand cialis qualitat cipla cialis online cialis arginine interactio cialis 5 mg schweiz achat cialis en suisse cialis canada
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:07 ب.ظ

Many thanks! Lots of tips!

cialis venta a domicilio cialis generico lilly cialis manufacturer coupon achat cialis en itali generic cialis at the pharmacy generic for cialis tadalafil 20 mg cialis patent expiration chinese cialis 50 mg cialis from canada
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Amazing quite a lot of beneficial data!
cialis soft tabs for sale cialis tablets australia achat cialis en itali buy cialis cialis generico cialis tablets australia cialis canada on line comprar cialis 10 espa241a cialis generico cialis para que sirve
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:


کدهای جاوا اسکریپت JavaCod.Ir کدهای جاوا اسکریپت JavaCod.Ir کدهای جاوا اسکریپت JavaCod.Ir

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

سایت خدماتی بیست تولز


The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox