تبلیغات
عاشقان ظهور نزدیك است - تاریخچه حلقه ازدواج
 

تاریخچه حلقه ازدواج

نوشته شده توسط :منتظر ظهور
جمعه 2 تیر 1396-08:44 ق.ظ

حلقه ازدواج چیست؟ تاریخچه حلقه ازدواج به چه زمانی برمی گردد؟ هیچ وقت به این فکر کرده اید که چرا حلقه ازدواج به دست کردن، خود جزئی از مراسم با شکوه ازدواج است یا چرا حلقه ازداواج در انگشت چپ باید قرار بگیرد؟استفاده از حلقه ازدواج ، هم در دوره ازدواج و هم در دوره نامزدی تاریخچه ای طولانی دارد. به همین جهت تاریخچه ای از حلقه ازدواج را برای شما ذکر می کنیم.

به دست کردن حلقه ازدواج یکی از قدیمی ترین و جهانی ترین رسوم است این رسم مربوط به زمان های خیلی قدیم است در واقع کسی نمی تواند زمان درست آن را بگوید ؛ اما استفاده از انگشتری در مراسم ازدواج به شکل "حلقه" ، علامت کمال و ارتباط آن با وصلت دو فرد ، موید کمال زندگی انسانی به شمار می رفت اولین مردمی که در تاریخ ، حلقه ازدواج را به کار بردند مصریان بوده اند گویا در نوشته های هیروگلیف که نوشته های تصویری مصریان است حلقه ، علامت ابدیت بود یعنی حلقه ازدواج به انگشت زوجین کردن ، به نوعی رمز زناشویی پایدار و ابدی بوده است و پس از مصریان ، مسیحیان نیز در حدود سال نهصد میلادی شروع به دست کردن و استفاده انگشتر و حلقه در مراسم ازدواج خود نمودند.


zarrin.ir

جایگاه و تاریخچه حلقه ازدواج در دیگر تمدن ها

در یونان مدرن، دو حلقه مورد استفاده قرار می گرفت، حلقه طلایی برای داماد و حلقه نقره برای عروس که به نشانه یگانگی و برابری مبادله می شد ولی در واقع ارزش بیشتر حلقه مردان نشان دهنده موقعیت آن ها بود.در میان یهودیان قدیمی انتخاب عروس همواره به وسیله بزرگ ترها و والدین انجام می شد و سپس این انتخاب با انجام عقد و پیمان زناشویی که همراه با هدایایی بود تثبیت می شد.در انجیل اشاره ای به حلقه نامزدی نشده است، اما در پیدایش حلقه به عنوان نماد وفاداری و دوستی اشاره شده است، عقیده ای نیز وجود دارد که در دوره حضرت موسی(ع) حلقه وجود نداشته اما در دوره های بعد به وجود آمده است.در دوره ای نیز حلقه آهنی موسوم بوده که به نشانه تعهد برای عروس فرستاده می شده این حلقه آهنی به عنوان نماد دوام پایداری ازدواج ساخته می شده است.

zarrin.ir

البته در دوره های قبل حلقه هایی از جنس برنج و مس نیز دیده شده و از نظر شکلی نیز یک حلقه ساده همیشه تنها شکل حلقه ازدواج نبوده و گاهی اشکال مختلفی روی آن تراشیده و کنده کاری شده است مثل یک کلید برای نشان دادن اقتدار خانگی زن.در قرن های ۱۵ و ۱۶ ایتالیایی ها از حلقه ازدواجی استفاده می کردند که عمدتا از جنس نقره بود و با مینای سیاه مینا کاری می شد.اروپاییان قرون وسطی نیز ازالماس برای حلقه اردواج استفاده می کردند و قدرت آن را حافظ پیمان ازدواج می دانستند. دهقانان ایرلندی نیز بر این عقیده بودند که ازدواج بدون حلقه ای از جنس طلا قانونی و مشروع نیست.

zarrin.ir

خورشید و ماه نیز نمادی از حلقه بود در منطقه از اسکاتلند بنام ارکنی دو میدان بزرگ به احترام ماه و خورشید وجود داشت. قرن ها پیش اگر دوشیزه ای قصد ازدواج داشت به گردش دور سنگ می پرداخت که به نام ماه نام گذاری شده بود و پسر نیز به دور حلقه خورشید می گشت؛ سپس هر دو در محل سنگی که نام آدین (خدای خدایان) نام گذاری شده بود به یکدیگر می رسیدند و آن ها به این وسیله وفاداری و تعهد نسبت به یکدیگر را اعلام کرده و زن و شوهر می شدند.

zarrin.ir

حلقه ازدواج تنها در انگشت قرار نمی گرفت

در ایسلند که نامزدی و ازدواج هر دو به وسیله پول پذیرفته می شد، حلقه ازدواج کمتر ضروری به نظر می رسید چرا که انتظار می رفت دختر هدایای خود را نقدی دریافت کند، با این حال حلقه در این کشور نیز استفاده می شد اما به سختی حلقه انگشت نام می گرفت چرا که به اشکال مختلف از استخوان، سنگ، کهربای سیاه، طلا و نقره ساخته می شود گاهی اوقات به حدی پهن بود که اجازه نمی داد دست از آن عبور کند. در مراسم نامزدی داماد چهار انگشت و کف دست خود را از این حلقه عبور می داد و با این روش می توانست دست عروس خود را بگیرد.

zarrin.ir

به دست كردن حلقه ازدواج یكی از قدیمی ترین و جهانی ترین رسوم است. این رسم مربوط به زمان های خیلی قدیم است. در واقع كسی نمی‌تواند زمان درست آن را بگوید؛ اما استفاده از انگشتری در مراسم ازدواج به شكل "حلقه"، علامت كمال و ارتباط آن با وصلت دو فرد، مؤید كمال زندگی انسانی به شمار می‌رفت. اولین مردمی كه در تاریخ ، حلقه ازدواج را به كار بردند مصریان بوده‌اند. گویا در نوشته‌های هیروگلیف كه نوشته‌های تصویری مصریان است حلقه، علامت ابدیت بود. یعنی حلقه ازدواج به انگشت زوجین كردن، به نوعی رمز زناشویی پایدار و ابدی بوده است و پس از مصریان، مسیحیان نیز در حدود سال ۹۰۰ میلادی شروع به دست كردن و استفاده انگشتر و حلقه در مراسم ازدواج خود نمودند.

zarrin.ir

شاید برای بسیاری این سؤال پیش بیاید كه چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ می‌اندازند؟ تحقیقات نشان داده است كه یونانیان قدیم عقیده داشتند كه رگ مخصوصی از این انگشت می‌گذرد و مستقیماً به قلب وارد می‌گردد و برخی ها نیز بر این معتقدند كه چون این انگشت را كمتر از سایر انگشتان دست خود مورد استفاده قرار می‌دهیم حلقه درآن قرار می‌گیرد و به طور كلی برای به دست كردن یك وسیله زینتی مناسب تر از سایر انگشتان دست است.بنابراین اولین حلقه های ازدواج ، احتمالاً در مصر استفاده شده اند. قبل از رواج سکه، مصریان باستان، سکه ای با یک سوراخ که در مرکزش بود و مانند یک حلقه آن را در انگشتان قرار می دادند.طی مراسم ازدواج، داماد حلقه پول را در انگشت عروس قرار می داد تا به وی نشان دهد که حالا او هم در ثروتش سهیم است.

zarrin.ir

شاید برای بسیاری این سؤال پیش بیاید كه چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ می‌اندازند؟ تحقیقات نشان داده است كه یونانیان قدیم عقیده داشتند كه رگ مخصوصی از این انگشت می‌گذرد و مستقیماً به قلب وارد می‌گردد و برخی ها نیز بر این معتقدند كه چون این انگشت را كمتر از سایر انگشتان دست خود مورد استفاده قرار می‌دهیم حلقه درآن قرار می‌گیرد و به طور كلی برای به دست كردن یك وسیله زینتی مناسب تر از سایر انگشتان دست است.بنابراین اولین حلقه های ازدواج ، احتمالاً در مصر استفاده شده اند. قبل از رواج سکه، مصریان باستان، سکه ای با یک سوراخ که در مرکزش بود و مانند یک حلقه آن را در انگشتان قرار می دادند.طی مراسم ازدواج، داماد حلقه پول را در انگشت عروس قرار می داد تا به وی نشان دهد که حالا او هم در ثروتش سهیم است.

zarrin.ir

اولین حلقه نامزدی از جنس الماس

آرشدوک ماکسیمیلیان اول از کشور اتریش در تاریخ 17 آگوست 1477، اولین حلقه نامزدی از جنس الماس را به پرنسس ماری از بورگاندی تقدیم کرد.حلقه پرنسس ماری، شامل یک حلقه با الماس هایی که تشکیل حرف M را داده بود. در یونان مدرن دو حلقه مورد استفاده قرار میگیرد، حلقه ی طلایی برای داماد و نقره برای عروس كه به نشانه یگانگی و برابری مبادله می شود ولی در واقع ارزش بیشتر حلقه ی مردان نشاندهنده ی برتری موقعیت آنهاست.در دوره ای نیز حلقه ی آهنی مرسوم بود كه به نشانه ی تعهد برای نامزد (عروس) فرستاده می شد.

این حلقه ی آهنی به عنوان نماد دوام و پایداری پیمان ازدواج ساخته می شد. در دوره های قبل حلقه هایی از جنس برنج و مس نیز دیده شده است. از نظر شكلی نیز یك حلقه ی ساده همیشه تنها شكل حلقه ی ازدواج نبوده و گاهی اشكال مختلفی روی آن تراشیده و كندهكاری شده مثل یك كلید برای نشان دادن اقتدار خانگی زن.در قرنهای 15 و 16 ایتالیاییها از حلقه ی ازدواج استفاده میكردند كه عمدتاً از جنس نقره بوده و با مینای سیاه_مینا كاری می شد. اروپاییان قرون وسطی نیز از الماس برای حلقه ی ازدواج استفاده می كردند و قدرت آن را حافظ پیمان ازدواج میدانستند. دهقانان ایرلندی نیز بر این عقیده بودند كه ازدواج بدون حلقه ای از جنس طلا قانونی و مشروع نیست. در اركنی (منطقهای در اسكاتلند) دو میدان بزرگ به احترام ماه و خورشید وجود داشت.

zarrin.ir

قرنها پیش اگر دوشیزهای قصد ازدواج داشت به گردش دور سنگی میپرداخت كه به نام ماه نامگذاری شده بود و پسر نیز به دور حلقه ی خورشید میگشت سپس هر دو در محل سنگی كه به نام آدین (خدای خدایان) نامگذاری شده بود به یكدیگر ملحق شده و دستهای آنها در محل حلقه ی زناشویی كه سوراخی در سنگ بود، به یكدیگر میرسید و آنها به این وسیله وفاداری و تعهد نسبت به یكدیگر را اعلام كرده و زن و شوهر می شدند. مراسم طلاق بسیار ساده تر بود، به گونه ای كه زن و شوهر میتوانستند با یكدیگر وارد كلیسا شده و سپس هر یك از دری متفاوت بیرون بروند. در میان انگلونورمانها حلقه در انگشت میانی دست راست قرار میگرفت، اما در اواخر قرن 17 این رسم تغییر كرد. كویكرها یعنی اعضای كلیسای The Society of Friends حلقه ی ازدواج را به عنوان بقایای برتری مشركان و كافران رد كردند و اكنون نیز برخی پیوریتن ها سعی میكنند به همان دلیل، چنین رسمی را منسوخ كنند. اگرچه حلقه برای ازدواج در كلیسای انگلستان كاملا ضروری بود، اما جنس و سایز آن اهمیتی نداشت.

zarrin.ir

در ایسلند كه نامزدی و ازدواج هر دو به وسیله پول پذیرفته می شد، حلقه كمتر ضروری به نظر می رسید چرا كه انتظار میرفت دختر هدایای خود را نقدی دریافت كند. با این حال حلقه در این كشور استفاده میشد، اما به سختی حلقه ی انگشت نام می گرفت چرا كه به اشكال مختلف از استخوان، سنگ، كهربای سیاه، طلا و نقره ساخته می شد و گاهی اوقات به حدی پهن بود كه اجازه نمی داد دست از آن عبور كند. در مراسم نامزدی داماد چهار انگشت و كف دست خود را از این حلقه عبور می داد و با این روش می توانست دست عروس خود را بگیرد. انداختن حلقه در انگشت چهارم دست چپ بر اساس این اعتقاد قدیمی صورت می گیرد كه رگ این انگشت به طور مستقیم به قلب می رسد. البته این واقعیت هم وجود دارد كه فلز كم استقامت تر در انگشت و دستی كه كمتر از دست و انگشتان دیگر استفاده می شود، كمتر دچار صدمه و آسیب می شود . گفته می شود كه حلقه در میان انگلو نورمانها در دست راست انداخته می شد و بعدها به دست چپ تغییر كرد یعنی همان دستی كه از نظر رتبه پایین تر است.

zarrin.ir

همچنین عده ای معتقدند این انگشت به دلیل این رسم قدیمی بر دیگر انگشتها مرجح شده كه انگشت اول (شست) را به نام پدر، انگشت دوم به نام پسر و انگشت سوم را به نام روحالقدس نامگذاری كردهاند. بنابراین داماد پس از اینكه این سه انگشت را نام برد و از آنها گذشت حلقه را به دست عروس میاندازد. قدیمی ترین گزارش از تبادل حلقه ی ازدواج از مصر باستان به دست آمده كه مربوط به 4800 سال پیش است. برای رومیها پذیرش حلقه از جانب بانوی جوان پذیرش نوعی محدودیت بود و پذیرش این قانون كه دختر دیگر آزاد نیست. اكنون نیز حلقه و پذیرش آن بخشی از مراسم مذهبی در كلیساست. اكثر مردم اكنون حلقه ی ازدواج را در دست چپ خود میاندازند. گرچه برخی زنان اروپایی در دست راست هم از آن استفاده میكنند.

zarrin.ir

در اسكاندیناوی هم رسمی است كه برخی از زنان از سه حلقه استفاده میكنند. یكی برای نامزدی، یكی برای ازدواج و دیگری برای مادری. عروسهای یهودی نیز حلقه ی ازدواج را در انگشت سبابه میاندازند، انگشتی كه با آن طبق آنچه در تورات خواندهاند به این كتاب اشاره میكنند . آیا مردان از حلقه ی ازدواج استفاده میكنند؟ استفاده ی مردان از حلقه نسبتا جدید است.تا میانه قرن 20 بیشتر زنان بودند كه حلقه در دست می كردند كه شاید یادآور روزهایی بود كه زنان جزیی از املاك و داراییهای همسر بودند. بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از مردان با جداییهای طولانی مدت از همسران خود مواجه شدند و از آن زمان آنها نیز شروع به اولین حلقه ازدواج را چه کسی به دست کرد؟

zarrin.ir

حلقه و جایگاه آن در جوامع فعلی

اکنون نیز حلقه ازدواج و پذیرش آن بخشی از مراسم ازدواج است و بیشترمردم حلقه ازدواج را در دست چپ خود می اندازند گر چه برخی زنان اروپایی در دست راست هم از آن استفاده می کنند.در اسکاندیناوی هم رسمی است که برخی زنان از سه حلقه استفاده می کنند برای نامزدی، برای ازدواج و برای مادر شدن.

zarrin.ir

حلقه ازدواج و انگشتان رسم زده

انداختن حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ بر اساس این اعتقاد قدیمی صورت می گیرد که رگ این انگشت به طور مستقیم به قلب می رسد.این واقعیت هم وجود دارد که فلز کم استقامت تر در انگشت و دستی که کمتر از آن و انگشتان دیگر استفاده و کمتر دچار صدمه و آسیب می شود. در میان بعضی از اقوام پیشین حلقه ازدواج را در دست راست می انداختند و بعدها به دست چپ تغییر کرد یعنی همان دستی که از لحاظ رتبه پایین تر است. همچنین عده ای معتقدند این انگشت به دلیل این رسم قدیمی بر دیگر انگشتان مرجع شده که انگشت اول (شست) را به نام پدر، انگشت دوم به نام پسر و انگشت سوم را به نام روح القدس نام گذاری کرده اند.بنابراین داماد پس از این که سه انگشت را نام برد و از آن ها گذشت حلقه را به دست عروس می اندازد.قدیمی ترین گزارش از تبادل حلقه ازدواج از مصر باستان به دست آمده که مربوط به ۴۸۰۰ سال پیش است.

zarrin.ir

روس های یهودی نیز حلقه ازدواج را در انگشت سبابه می اندازند.استفاده مردان از حلقه نسبتا جدید است تا میانه قرن ۲۰ بیشتر زنان بودند که حلقه در دست می کردند که شاید یادآور روزهایی بود که زنان جزوی از املاک و دارایی همسرانشان بودند. بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از مردان با جدایی های طولانی مدت از همسران خود مواجه شدند و از آن زمان آن ها نیز شروع به استفاده از حلقه به عنوان نشانه ای از تاهل کردند یعنی آن چه موجب می شود همواره به یاد همسران خود باشند.

نظرات() 


przejazdy do belgii
پنجشنبه 17 مرداد 1398 02:54 ق.ظ
Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you
a quick heads up! Other then that, superb blog!
konto młodzieżowe
یکشنبه 13 مرداد 1398 01:17 ق.ظ
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable info to work on. You've
done an impressive job and our whole community will be thankful to you.
נערות ליווי
جمعه 11 مرداد 1398 03:51 ب.ظ
"We need to build to another crescendo, cheri,"
he said. "And we all are going to have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust, plus
the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my
sensitive lips. I felt the actual top of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy,
and I want to him to thrust into me hard. Instead he pulled
back and slid his hardness back about my clit.


I was aching to own him inside, and I can tell that his must push that wonderful hard cock inside
me was growing. His moans grew to fit mine,
and I knew the impression of my wet pussy lips around the head of his cock was getting a lot both for of us.


"Let the finale begin," he said, and the man slid the top of his cock inside me.The two of us gasped when he held his cock there for the moment.
I contracted my pussy in order to him further inside, and that he threw his head back within the sensation. Inch by excruciating inch he
pushed his cock inside me, with each time I squeezed my pussy around
him. His cock felt wonderful the way it filled me, but I wanted it
all inside me. I rolled sideways and rested my leg
against his shoulder, and that he plunged his cock right in.
лампиони
جمعه 11 مرداد 1398 02:49 ق.ظ
Highly energetic article, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?
חדרים לפי שעה
جمعه 11 مرداد 1398 12:02 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few
minutes a villa for rent by city, many different rooms lofts and villas.

Be astounded by the images and information that they
have to provide you. The website is a center for everybody the ads while
in the field, bachelorette party? Use a pal who leaves
Israel? It doesn't matter what the key reason why it's important
to rent a villa for a future event or just a gaggle recreation ideal
for any age. The website is also the center of rooms by way
of the hour, which is another subject, for lovers who are looking for a lavish room equipped for discreet entertainment that has a spouse or
lover. Regardless of what you are searching for, the 0LOFT website produces a find you to identify rentals
for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
Sexy2Call
پنجشنبه 3 مرداد 1398 04:29 ق.ظ
Sexy2call Quick search to get the modern results Locate a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and
indulgent recreation. Interested in escort girls? Discrete apartments?

Make a quick search by region
صیانة غسالات سامسونج
شنبه 29 تیر 1398 06:54 ب.ظ
I believe that is one of the so much important information for me.
And i am satisfied reading your article. However should commentary on some common things, The
site style is great, the articles is in reality excellent : D.

Good job, cheers
صیانة غسالة شارب
شنبه 29 تیر 1398 12:28 ب.ظ
Hi there! This post couldn't be written any
better! Reading through this post reminds me of my old room mate!
He always kept talking about this. I will forward this page to him.
Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
Sexy2Call
پنجشنبه 27 تیر 1398 10:55 ب.ظ
Sexy2call Quick search and get the newest results Discover
a massage escort girl, discrete apartment or any
perfect and indulgent recreation. Trying to find escort
girls? Discrete apartments? Complete a quick search by region
Sexy2Call
چهارشنبه 26 تیر 1398 02:24 ق.ظ
Sexy2call Quick search and have the modern results Find
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Looking for escort girls? Discrete apartments? Generate a quick search by region
וילות להשכרה באילת
شنبه 22 تیر 1398 08:38 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region,
find in minutes a villa to book by city, a number of rooms lofts and villas.
Be astounded by photographs and information that they have
to offer you. The website is a center for you all the ads while in the field, bachelorette party?

Play with someone who leaves Israel? No matter what the key reason why it's important to rent a villa for the two event or merely a group recreation well suited for any age.

The website is also the midst of rooms by way of the hour,
which is definitely another subject, for lovers who
are seeking a deluxe room equipped for discreet entertainment with a
spouse or lover. Regardless of the you would like,
the 0LOFT website creates a find you to identify rentals
for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush
Dan.
konta osobiste ranking
جمعه 21 تیر 1398 01:35 ب.ظ
Everything is very open with a clear description of the challenges.
It was really informative. Your site is very useful.
Thank you for sharing!
صیانة غسالات ال جی
چهارشنبه 19 تیر 1398 08:26 ق.ظ
I used to be able to find good info from your content.
صیانة غسالات سامسونج فى مصر
چهارشنبه 19 تیر 1398 01:53 ق.ظ
مراكز سامسونج نعتبر متخصصون سامسونج الاوائل فى مصر و احسن مراكز تبحث عنها
عندما یقابلك مشكلة فى مكانس سامسونج
.حیث اننا نقدم الصیانة بالكامل
فى بیت العمیل ولا یتم سحب الغسالات نهائیا من مكانه هذا بجانباننانمتلك طاقم عمل من
مهندسینمدربین على الصیانةالفورى لجمیع مشاكل اجهزة
سامسونج المكانس و استبدال جمیع قطع الغیار التالفةبأخرى ذات جودة عالیةهذا ب الاضافة
تمیزهم بالخبرةالعالیة و التى تتیح لهم الصیانةفورا منزل
العمیل و الخبرة التى تمتد الى مدةطویلة
لا تقل عن 25عام متواصلة فى تصلیح غسالات
سامسونج

اذا كنت فى احتیاج لعمل صیانة میكروویف سامسونج فى المنزل و
كل ما علیك هو الاتصال بنا على مركز صیانة میكروویف سامسونج فى مصر نحن فى انتظارك اینما كنت نحن نخدم جمیع المحافظات لنسعى أن نكون الاول فى مجال
عملنا و الاسرع فى التعامل معك و نوفر لك الصیانة الممیزة فى كل مودیلات شاشات سامسونج
נערות ליווי בבת ים
یکشنبه 16 تیر 1398 06:29 ق.ظ
Sexy2call Quick search to get the most recent results Get a massage escort girl, discrete apartment or any perfect
and indulgent recreation. Searching for escort girls? Discrete
apartments? Complete a quick search by region
נערות ליווי בתל אביב
پنجشنبه 13 تیر 1398 04:23 ب.ظ
Sexy2call Quick search and have the modern results Find a
massage escort girl, discrete apartment or
any perfect and indulgent recreation. Looking for escort girls?

Discrete apartments? Come up with a quick search by region of Israel.
Sexy2Call
چهارشنبه 12 تیر 1398 06:53 ق.ظ
Sexy2call Quick search and have the most up-to-date results Choose a massage escort girl, discrete apartment or
any perfect and indulgent recreation. In search of escort girls?
Discrete apartments? Create a quick search by region
Chinese RX
یکشنبه 9 تیر 1398 08:29 ق.ظ
I just could not leave your website before suggesting
that I extremely loved the standard information a person provide on youjr visitors?
Is gonna be again steadily in order to check out new posts
צימר
شنبه 8 تیر 1398 10:10 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find in minutes a villa to
book by city, several different rooms lofts and villas.

Be in awe of the pictures and knowledge that the site has to make available you.
The website is a center for every body the ads inside the field, bachelorette party?
Play with a pal who leaves Israel? No matter what the reason you need to
rent a villa for a future event or simply a bunch recreation ideal for any age.
The site is also the centre of rooms by way of the hour, which is already another subject, for lovers who are looking
for an opulent room equipped for discreet entertainment that
has a spouse or lover. Regardless of the you would like, the 0LOFT website
makes a find you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
cialis online bestellen
یکشنبه 2 تیر 1398 09:46 ب.ظ

Cheers. A lot of posts!

try it no rx cialis cialis 5 mg funziona non 5 mg cialis generici cialis manufacturer coupon low dose cialis blood pressure generic cialis pro buy cialis sample pack cialis uk next day fast cialis online cialis lilly tadalafi
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 06:32 ق.ظ

Really tons of good data!
opinioni cialis generico achat cialis en suisse safe site to buy cialis online cialis rezeptfrei sterreich side effects of cialis we use it 50 mg cialis dose cialis en mexico precio 5 mg cialis coupon printable we use it 50 mg cialis dose cialis 30 day sample
buy pure cbd oil
شنبه 1 تیر 1398 05:54 ق.ظ
I blog often and I truly thank you for your content.
This article has trtuly peaked my interest.

I will bookmark your site and keep checking for new information about once a week.
I subscribed to your Feed too.
Buy cialis
جمعه 31 خرداد 1398 10:03 ب.ظ

You said it adequately..
prices on cialis 10 mg india cialis 100mg cost we use it cialis online store only best offers 100mg cialis venta de cialis canada interactions for cialis cialis tablets for sale venta de cialis canada click here to buy cialis cialis italia gratis
http://trappecli.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:22 ق.ظ

Whoa a lot of amazing material.
cialis 20mg generic cialis 20mg uk cialis 30 day sample cialis daily prezzo cialis a buon mercato cialis tadalafil online cialis cost the best choice cialis woman generic cialis pill online cialis 20 mg best price
http://liagiry.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:09 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
usa cialis online wow cialis 20 cialis without a doctor's prescription cialis wir preise venta de cialis canada dose size of cialis cialis daily we recommend cialis info generic cialis review uk cialis therapie
cbd hemp oil for sale
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:23 ق.ظ
It's remarkable designed for me to have a website, which is useful in support of my experience.
thanks admin
http://impresiz.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:02 ب.ظ

Thanks. Plenty of postings.

cialis lowest price cialis super acti free generic cialis cialis daily reviews cialis wir preise cialis mit grapefruitsaft trusted tabled cialis softabs we recommend cialis best buy ou trouver cialis sur le net generic cialis review uk
Cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:56 ق.ظ

Good information. Cheers.
when can i take another cialis precios cialis peru 200 cialis coupon cialis for sale in europa cialis 20 mg cut in half prezzo cialis a buon mercato prescription doctor cialis does cialis cause gout cialis for bph cialis in sconto
http://encamilk.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:12 ب.ظ

Kudos. A good amount of information.

canadian cialis tadalafilo cialis e hiv cialis for sale south africa cialis 100 mg 30 tablet deutschland cialis online 40 mg cialis what if i take price cialis best cialis 30 day sample american pharmacy cialis
http://vilbiro.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:49 ق.ظ

Great stuff. With thanks!
cialis 5mg billiger cialis 5 mg funziona order a sample of cialis cialis 5 mg cialis generico online comprar cialis 10 espa241a get cheap cialis tarif cialis france we choice free trial of cialis tesco price cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:


کدهای جاوا اسکریپت JavaCod.Ir کدهای جاوا اسکریپت JavaCod.Ir کدهای جاوا اسکریپت JavaCod.Ir

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

سایت خدماتی بیست تولز


The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox